logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 16 juli 2021
Komende diensten
Brood delen
Zondag 18 juli gaat ds. J. Wiegers uit Olst voor. We lezen Marcus 6 vers 30 tot en met 44; de wonderbaarlijke spijziging. Een verhaal wat je misschien wel kent, maar zoveel verschillende invalshoeken kent, zodat iedere uitleg je weer een nieuw inzicht geeft.
Zondag 25 juli en 1 augustus
Klein_Salland_klein
Twee zondagen is de Plaskerk gesloten. We kerken samen met de andere kerken in Klein Salland. Dit jaar op 25 juli in Olst waar Martje Veenstra voorgaat in de dienst. De week erop kan je haar weer ontmoeten, want dan is de kerk in Wijhe gastkerk. Ook daar zal Martje Veenstra voorgaan.
Voor deze diensten kun jij je aanmelden:

25 juli Olst: Dirk Visser, tel 0570-563808, dhvisser@live.nl

1 augustus Wijhe: Johanna Boverhuis pgwijhe8@pgwijhe.nl
Je mag hiervoor ook contact opnemen met het pastoraat. Telefoon 06-27184443
Meekijken en of meeluisteren op 25 juli en 1 augustus
luisteren en kijken
De audio stream van Olst en Wijhe wordt doorgezet, met andere woorden de mensen met de luisterkastjes kunnen deze gewoon ontvangen.
Voor de kerk tv moet je via kerkdienst gemist naar de kerk van Olst link naar dienst Olst en de week daarop naar Wijhe Link naar dienst Wijhe om deze te kunnen ontvangen.
Voor vragen of informatie, je kunt terecht bij Engbert Freriks, 0572-354662 of 06-12852533
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.