logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 2 juli 2021
Zondag 4 juli
Plaskerk
Ds. Richard Slaar gaat zondag voor in de dienst. We lezen Marcus 6 vers 1 tot en met 6a. Een lezing die gaat over geloof en ongeloof. Wat kunnen wij ermee in deze tijd? We hopen met elkaar op zoek te gaan...
Geluid in de kerk
Geluid
Niet iedereen kan het even goed horen in de kerk. Met name de mensen die in het stoelenvak zitten, enkelen geven aan dat het slecht te verstaan is en het geluid vervormd. Dit klopt.
Doordat we met een beperkt aantal mensen in de kerk zitten en de stoelen anders staan dan voor corona, weerkaatst het geluid tegen de muren. Helaas is dit niet simpel te verhelpen. Als de 1,5 meter regel komt te vervallen, kunnen we de stoelen weer anders neer zetten. Dit helpt ook voor een klein deel, daarmee zal ook het gehele probleem niet opgelost zijn. Wat wel helpt? Zorgen dat zoveel mogelijk plekken in het stoelenvak gevuld zijn, wij mensen dempen mede het geluid.
Kerk in actie Vakantietas
zomer kerk in actie
De uitgangscollecten op de zondagen 4 en 18 juli zijn bestemd voor: Kerk in Actie Vakantietas.
Door de coronacrisis zal het aantal gezinnen dat met armoe wordt geconfronteerd toenemen. Het gevolg is dat meer gezinnen hulp nodig hebben om schoolkosten, contributie van sportclubs of verjaardagen te betalen. Klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. De diaconie beveelt deze collecten van harte bij u aan!
Verjaardagsvisite 80 plussers 3e kwartaal 2021
Verjaardagsfeestje
Inmiddels is de maand juli begonnen, het 3e kwartaal van dit jaar. Na alle beperkingen rondom het coronavirus mogen we gelukkig vanaf nu weer als groep samen komen!
Dit willen we dan ook graag organiseren en wel op donderdagmiddag 14 oktober in het Annahuis. De gemeenteleden van 80 jaar en ouder – die in juli, augustus of september - hun verjaardag mogen vieren, ontvangen een persoonlijke uitnodiging eind september. Hierin kunnen zij aangeven of ze van de uitnodiging gebruik maken.
Onze predikant ds. Richard Slaar zal deze middag ook aanwezig zijn. Onder het genot van koffie/thee met gebak is er ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Het duurt nog even maar wij zien er naar uit! Eerst nog genieten van een mooie zomer! Namens het pastoraat, Hanneke Vrieling
Komende diensten en koffie drinken
Plaskerk
Omdat er in deze zomerperiode nogal wat wisselingen zijn, alle diensten voor juli op een rijtje:
Zondag 4 juli gaat ds. Richard Slaar voor.
Zondag 11 juli gaat dhr. Gijs van Vulpen voor en drinken we na de dienst met elkaar koffie.
Zondag 18 juli gaat ds. J. Wiegers uit Olst voor.
En op zondag 25 juli kerken we met elkaar in Olst.
Koffie drinken op donderdagmorgen
koffie drinken
Donderdagmorgen 15 juli staan de deuren van het Annahuis open en is de koffie vers gezet.
Heg snoeien
Heg snoeien
Na de langste dag wordt de heg van het Annahuis altijd gesnoeid. "dan hoef je maar 1x te snoeien"; wijze raad. Ook dit jaar dus, dank voor alle hulp!
Heg snoeien 1
VACATURE SCHOONMAKER M/V
Schoonmaak
Voor het Annahuis en de Plaskerk zoeken wij een schoonmaker die het leuk vindt om op een unieke locatie het werk uit te oefenen. Wij bieden tussen de 5 en 10 uur in de week op flexibele basis. Je komt te werken in een gemoedelijk team waarbij we werken aan gastvrijheid. Een goed verzorgde en schone inrichting hoort daarbij.
Ben je enthousiast? Richt je sollicitatie dan naar annahuis@pknraalte.nl
Wil je meer informatie? Je kunt contact opnemen met Aaltje Booijink 06-27129798
Zomerperiode nieuwsbrief
Ook wij gaan van deze zomerperiode genieten. De nieuwsbrief komt daardoor minder frequent uit. Vrijdag 23 juli en 20 augustus krijg je deze weer via de mail. Wij, Gerard, Herman, Astrid en Aaltje wensen jullie een fijne zomerperiode toe!
Zonnebloemen
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.