logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 25 juni 2021
Wikken en wegen
Wikken en wegen
Aarzelend strompelen mensen wereldwijd weer uit de lockdown, alsof je na een zondvloed voorzichtig weer voet aan wal zet: zal het droog blijven, is het veilig, wat als...?
Ook in de kerk komt er weer ruimte en beginnen we die ruimte ook te vullen: er zijn weer meer mensen welkom in de kerk, zachtjes wordt er weer wat gezongen, mompelend klinkt het Onze Vader; aarzelend, voorzichtig, nog even - zeg maar - op halve kracht. Het aanmelden voor een dienst blijft nog heel even nodig (dat kan via de website of via de pastorale telefoon: 06 – 27 18 44 43).
houd moed
Moderamen en kerkenraad wikken en wegen de politieke en kerkelijke aanbevelingen en daar ziet u ook in deze nieuwsbrief weer het resultaat van: we zijn drukdoende om én voortvarend én voorzichtig te werk te gaan. Misschien houden we voor sommigen het tempo wat laag, maar er zit - hoe dan ook - schot in. Nog even volhouden dus: houd moed!
Ds. Richard Slaar
Een stapje vooruit
Voel je vrij
Met elkaar zetten we een stap vooruit. Na de laatste persconferentie krijgen we de mogelijkheid om de coronamaatregelen te versoepelen. Het volgende is besloten:
* Je hoeft geen mondkapje meer te dragen. De ambtsdragers en kosters die je welkom heten en de 1,5 meter niet kunnen garanderen, zullen deze nog wel dragen.
* Graag wel je handen desinfecteren.
gebodsbord-15-meter-afstand-houden-verplicht
* Reserveren voor de dienst blijft nog tot aan de bouwvak, vrijdag 23 juli. Daarna overwegen we of we dit los kunnen laten.
* Aan het eind van de dienst mogen we samen zingen. Omdat we geen mechanische ventilatie in de Plaskerk hebben, zijn we voorzichting. Tijdens de dienst zullen twee zangers ondersteunen. Ook dit doen we tot aan de bouwvak en kijken dan wat er mogelijk is.
Het enige dat voorlopig nog blijft is de 1,5 meter regel. En hoe moeilijk dat ook is, probeer je daar aan te houden. Niet iedereen is al aan zoveel versoepeling toe en ook nog niet iedereen is gevaccineerd. Laten we juist nu ook rekening houden met elkaar!
Zondag 27 juni
Micah 6 vers 8
Ds. Slaar gaat in deze dienst voor. We krijgen een mooie leefregel mee. Zie afbeelding ( Dagelijkse Broodkruimels)
Aan het eind van de dienst mogen we samen zingen:
"Laat ons met elkander..." Hoe toepasselijk!
Na de dienst is er koffie drinken in het Annahuis en Annahonk, graag de aanwijzingen opvolgen.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.