logo pkn
Nieuwsbrief vrijdag 28 mei 2021
Zondag 30 mei
Jezus en Nikodemus
Ds. Zijl uit Nijverdal gaat deze zondagmorgen voor in de dienst. het verhaal van Jezus en Nikodemus staat centraal deze zondagochtend.
Woensdagmorgen soep op de stoep!
Soep
Inwoners van de gemeente Raalte kunnen woensdag 2 juni tussen 10:30u en 12:30u gratis een emmertje soep op komen halen op het plein bij 't Annahuis in Raalte. Dit kan zijn voor een ander, om samen te delen of voor zichzelf.
‘Soep op de stoep’ is een maatschappelijke actie van Dinette Geerts en WijZ welzijn Raalte in samenwerking met het Annahuis Raalte, JUMBO Raalte en Maurits Vlees.
Aanmelding is noodzakelijk.
Dit kunt u doen door te mailen naar: soepcaferaalte@hotmail.com
Aanmelden kan tot en met maandag 31 mei. Uiteraard is dit initiatief corona-proof. Houdt u zich ook bij het ophalen van het emmertje soep aan de coronamaatregelen.
U kunt wekelijks uw collecte overmaken op de bankrekening van:
Het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte
o.v.v. kerkdienst en datum NL 39 RABO 0354 5001 12.