Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd en Pasen.

Zondag 6 maart starten we weer met de schikkingen in de kerk. Het landelijke jaarthema van de PKN is “Van U is de toekomst”. De mooiste dingen in het leven vallen ons toe; het zijn grote en kleine verrassingen die het leven glans geven. Liefde en genade van God worden ons aangezegd.

Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen.

Als basis voor de schikking wordt een konische pot gebruikt om het  ‘ontvangen’ te symboliseren. In verhouding met de grassen, takken en bloemen die in de loop van de 40 dagen toegevoegd worden lijkt de pot wat klein, maar vormt uiteindelijk een sterk beeld.

De schikking aan de rand van de pot verandert iedere week een beetje. We beginnen met grassen als herinnering van een voorbije periode. Verder op in de 40 dagentijd wordt de zuil groener en fleuriger.

Hoop op een nieuwe lente.

Elke week zal  een foto van de schikking, voorzien van een korte toelichting, op de site worden geplaatst. De lezingen in deze 40-dagentijd zijn uit het Lucas evangelie. Zie ook de site www.paasroute.nl.  Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken,  Hanneke Vrieling

Zondag 6 maart 2022

Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassenstructuur plaatsen we tarwearen en gerstearen, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst. De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat.

Zondag 13 maart 2022

In de lezing staat de verheerlijking op de berg centraal. Een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tevens gaat het verhaal ook over ontmoeting. Halverwege de structuur is een prop gemaakt van gipskruid met uitgebloeid pampasgras. Het vormt een wolk, een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

 zondag 20 maart.
 
Aan de basisschikking is een vertakte tak met groene knoppen toegevoegd als symbool voor vruchtdragen, in de lezing gaat het over vrucht dragen. Als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.
De vruchten van de kerstroos symboliseren de relatie tussen kerst en pasen.
Als extra toevoeging kaarten en een set verbandmateriaal “De zieken verzorgen”,  één van de zeven werken van barmhartigheid

Zondag 27 maart

Verwerking schikking n.a.v. Lucas 15-11-32. Tussen de grassen structuur zien we groene takken en de eerste bloesems. Feestelijk symbool voor een nieuw begin. Welkom thuis voor de verloren zoon. Als teken van barmhartigheid ligt een jas bij de schikking, “de naakten kleden”.

Zondag 3 april

“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

Voor de verbeelding “vreemdeling herbergen”, het dak doven hun hoofd en kaarsjes erbij als warmtebron.

Zondag 10 april

“Een glas water voor de dorstigen.”
 
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing.
De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen
van groene takken en het weghalen van de grassen.
Ook wordt er buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing
naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag.
Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool 
voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgische
vaatwerk bij de schikking te plaatsen.
Witte Donderdag 14 april
 
In de basisschikking groene en bloeiende takken, hoopvol teken van nieuw leven. Brood en wijn deze dag, blijf met elkaar de maaltijd van de Heer gebruiken totdat de Heer terugkomt.
Thema van de overdenking is :” messen en zwaarden”. In Lucas 22: 35-38 wordt gesproken over blinkende zwaarden en scherpe messen”. Deze zijn toegevoegd aan de schikking.
Stille zaterdag 16 april
 
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich.
Er komt licht. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in
de nacht geeft licht. Bij de schikking wordt een 8-puntige ster geplaatst 
en de  blauwe anemonen worden vervangen door acht witte anemonen.
Zondag 17 april Paaszondag
 
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de paasmorgen helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! Een nieuw begin, een nieuwe lente. Een uitbundige schikking van bloeiende takken, bloesems, bloemen en groen.
Als teken van 7e werk van barmhartigheid, de doden begraven, een weggerolde steen bij een open graf.