Tekst bloemschikkingen in de kerk komende 40 dagen periode en Pasen 2020.

“Sta op” is het thema en kom in beweging. Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel  nodig. Een stip  op de horizon die ons herinnert aan het ‘waarom’,  zodat we in beweging komen. De stip is het uitgangspunt voor het ontwerp van de komende tijd.
Een lijst als een kader met binnenin een weefsel van takken met de opening in het midden.
Telkens een symbool in het midden van de opening, passend bij de lezing van die zondag. Deze komen uit het landelijk leesrooster.

Zondag 1 maart, “Invocabit” is de naam van deze zondag.

Lezing is uit Mattheus 4  : 1 – 11 “Jezus in de woestijn”.

Tekst voor de viering: De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem staat fier in het midden van de cirkel. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het leven.

Zondag 8 maart, “Reminiscere” is de naam van deze zondag.

Lezing is uit Mattheus 17: 1-9  ‘Jezus op de berg’.

Een stem uit de hemel – het lijkt wel een tweede doop – die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans (graspluimen in het weefsel rondom de cirkel)  van deze schikking kan het geheim – de bloem in de knop –  als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Zondag 15 maart, “Oculi” is de naam van deze zondag.

Lezing is uit Johannes 4 : 5 – 26 ‘Jezus spreekt met Samaritaanse vrouw bij de bron’’.

“Kijk, kijk dan toch!” een twistgesprek bij de bron. Een vrouw – buitenstaander in Israelische ogen – wordt door Jezus aangesproken. Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn woorden raken haar kern, haar diepe verlangen naar waarachtigheid. De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt het levengevende water te verhullen. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen leven. En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.

Zondag 22 Maart, ‘Laetare’ betekent zondag van de Vreugde’. Een bijzondere naam ten tijde van de lijdenstijd en in een periode waarin het coronavirus woedt.

We volgen een aangepaste lezing uit 2 Samuël 24 en een evangelielezing uit Mattheüs 10: 28-31.

Het gaat over zien, over oog hebben voor de omgeving. We maken ons zorgen. En we zoeken houvast. We zoeken God om ruimte te ontvangen voorbij de zorgen. We zoeken een plek om veilig te leven. In het bloemstuk zien we de bloesem om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan het leven terug. We mogen ons als mensen openen voor de aanwezigheid van God, nieuwe bloei, zin voorbij de leegte

5e zondag 40 dagentijd. Tekst bij bloemschikking zondag 29 maart.

Kun je opstaan – kun je tot opstanding komen – juist als het moeilijk wordt?
Dat is nogal een vraag nu wij lijken op ineengedoken vogeltjes terwijl er een virusstorm
over ons heen raast.
Bij elkaar zitten kunnen wij niet, bij elkaar schuilen is ook moeilijk.
Contacten worden ons van bovenaf zoveel mogelijk ontraden. En wij begrijpen het.

En toch proberen wij vanmorgen vanuit onze kerk moed en hoop te geven.
We kijken naar de bloemschikking.
In de cirkel van de schikking zien we de verbinding van de liefde die ons overeind houdt.
We zien een RODE ROOS, gesteund door KLIMOP.
De roos staat voor de liefde, de klimop staat voor de trouw.
Ervoor staat een kastanjetak, komende van de trotse kastanjeboom hier voor onze kerk.
Een van haar takken in de bloemschikking staat hier als teken van HOOP.
God kan een nieuw begin maken, we gaan op Pasen aan. We laten ons niet ontmoedigen.
We houden HOOP op betere tijden.

6e zondag 40 dagentijd. Tekst bij de schikking 5 april 2020.

Het is Palmzondag vandaag. Maar vanmorgen staat niet de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem op het rooster maar datgene wat eraan vooraf gaat:
De vrouw die Jezus’ voeten met kostbare zalf zalft. (Joh. 12: 1 t/m 11)
Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet goed kennen. Maar het is heel bijbels: het hoofd van profeten en koning werd gezalfd voordat ze hun grote taak begonnen en wie gestorven was werd ook gezalfd, gebalsemd. Opmerkelijk is dat bij Johannes Jezus’ VOETEN worden gezalfd.
We zien in de liturgische schikking van vanmorgen veel KRUIDEN verwerkt. Ze ruiken heerlijk, ze geven smaak, kruiden zijn onmisbaar in ons bestaan.
Juist in moeilijke tijden kunnen kruiden ons troost bieden. Als we goed kijken zien we dat sommige kruiden lijken op takjes. Ze zijn een verwijzing naar PALMZONDAG, vandaag.
Jezus’ sterven in Jeruzalem komt steeds dichterbij

1e Paasdag zondag 12 april. De schikking is gebaseerd op Johannes 20 : 1 – 18,

De opstanding van Jezus. De eerste berichten over de opstanding zijn vol verwarring. Veel mensen verlangen wel naar een leven na de dood en te weten dat hun geliefden niet verloren zijn in het eindeloze niets. In Israël geloofden de Farizeeën in de opstanding, de Sadduceeën niet. En dan is er opeens het bericht over een leeg graf, de ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, is zichtbaar, tastbaar en herkenbaar met een verheerlijkt lichaam, doorademd met Gods glorie en met herkenbare littekens. De schok is groot, maar de daaropvolgende vreugde niet uit te sluiten. De leerlingen staan rondom het lege graf. Zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de – nog een beetje ingehouden – vreugde van dat nieuwe begin uit.